Werkplan maken stage basis: Q1

Tijdens de stage basis: Q1 van 8 weken wordt van je verwacht dat je een minimum aantal lessen geeft, zie de tabel hieronder. Je mag zelf kiezen in welke klassen je deze lessen assisteert / geeft. Maak zo snel mogelijk afspraken met je vakcoach over welke lessen je gaat overnemen. Het is overigens aan te raden om te beginnen met het overnemen van onderdelen van de les. Je hoeft dus niet gelijk de hele les over te nemen.

De afspraken met je vakcoach leg je vast in een werkplan, zie hiervoor de template werkplan.

Dit assisteren en lessen geven mag overigens parallel lopen aan de inleidende opdracht en het doorlopen van de PDCA-cyclus.

Activiteiten Aantal klokuren
Lessen assisteren (je helpt de docent, beantwoordt vragen van leerlingen, begeleidt hen afzonderlijk, etc) 15
Losse lessen geven (je hebt de leiding in de les) 10
Lessenseries geven 0

Je mag er voor kiezen om meer lessen te geven ten koste van de lessen om te assisteren, bijvoorbeeld: 10 klokuur assisteren en 15 klokuur lessen geven.

Het is overigens niet de bedoeling dat je alleen op school bent voor deze (15 + 10 = ) 25 uur aan lessen. Je bent immers onderdeel van de organisatie (sectie, school als geheel) tijdens je stage. Aan de andere kant, zeg niet overal ja tegen, de school kan niet van je verwachten dat je fulltime aanwezig bent, je bent immers in opleiding.  Ga ongeveer uit van 50% van je tijd bij de stage (inclusief lessen voorbereiden) en 50% tijd voor de onderdelen van de opleiding.

Deadline van inleveren van het werkplan: (einde week 2) maandag 14 september bij je instituutsbegeleider.