vakspecifiek O&O en Techniek

Lessenserie voorbereiden is gelijk aan de lengte van een project (O&O of Techniek). Een les voorbereiden is gelijk aan een blokuur (of soms drie lessen achter elkaar op een dag ) voor O&O of Techniek. Wat betreft klokuren tellen lesuren afzonderlijk.

Trainingen van Stichting Technasium (indien van toepassing) horen bij de lessenserie stage uren.

Van toepassing bij Stage Verdieping:

Het schrijven van het O&O-project is één van de verplichte onderdelen om een certificaat van Stichting Technasium te verkrijgen. Het schrijven van een onderzoek- of ontwerp-project onder de hoede van Stichting Technasium is dus gelijkwaardig aan een lessenserie over ontwerpen/modelleren of onderzoeken. Voeg hier je project toe en reflecteer op het proces van het schrijven.