vakspecifiek informatica

Het vak informatica wordt niet in de onderbouw gegeven. Toch zul je wel ervaring moeten opdoen in de onderbouw, je werkt immers toe naar een bevoegdheid die je ook het recht geeft in de onderbouw les te geven.

Stem daarom met je vakcoach en instituutsbegeleider af over welke lessen je kunt geven in de onderbouw. Dat kunnen bijvoorbeeld lessen informatiekunde / digitale geletterdheid zijn, maar ook lessen wiskunde of rekenen.