Stagebezoek door IB

Je instituutbegeleider komt tijdens de Stage Basis en Stage Verdieping één of twee keer op lesbezoek. Het lesbezoek heeft als doel om je een beeld te geven van hoe je er voor staat en is een kans om feedback te krijgen van je instituutsbegeleider. Je kunt hem/haar vragen specifiek te letten op je vaardigheden die aansluiten bij je eigen leerdoelen.

Het lesbezoek is in die zin geen onderdeel van de eindbeoordeling, je hebt immers daarna nog tijd om te groeien. Toch kan het zijn dat de instituutsbegeleider in samenspraak met de vakcoach aangeeft dat bepaalde aspecten nog verbeterd moeten worden om de stage succesvol af te ronden. Het kan ook zijn dat de instituutsbegeleider besluit later nog een keer op lesbezoek te komen.

Je plant en regelt tijdens Stage Basis en Stage Verdieping zelf het stagebezoek van je IB aan jouw stageschool. Plan ook tijd om met je IB en je vakcoach te evalueren.

Stuur minstens twee dagen voor het lesbezoek je volledige lesvoorbereiding op.