Stagebegeleider

Welkom bij de stagehandleiding Science Education & Communication (SEC) van de TU Delft. Hier vindt u de stagehandleiding voor de studenten die de minor, master of module volgen en stage lopen op een middelbare school, uw school.

De komende weken zult u een student van de TU Delft begeleiden bij zijn of haar schoolstage. De stages vormen een belangrijk deel van de opleiding. U bent als begeleider het eerste aanspreekpunt bij de stage en u zult het meeste van de docent-in-opleiding zien terwijl hij of zij voor de klas staat.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en wensen u en onze docent-in-opleiding een succesvolle stage toe!

Aandachtspunten voor de stagebegeleider

We willen u graag wijzen op enkele belangrijke aandachtspunten:

  • De docent-in-opleiding leert ontzettend veel van de stage door de feedback van u, de vakcoach. We vragen u zoveel mogelijk na elke les, maar zeker wekelijks feedback te geven aan de student. U kunt de lesobservatieformulieren gebruiken.
  • De docent-in-opleiding stelt gedurende de stage leerdoelen op voor zichzelf. We vragen u en de student minstens één keer per week samen te zitten om de voortgang te bespreken. In dit gesprek kunt u de leerdoelen met de student bespreken en meedenken over het opstellen van de nieuwe leerdoelen. 
  • We vragen u om meerdere malen de ontwikkeling van de docent-in-opleiding aan te geven, gebaseerd op de 3 bekwaamheden van de docent. De student vult dit zelf ook in over zichzelf en zal dit met u bespreken. 
  • We willen u vragen de student de ruimte te geven een eigen werkwijze te ontwikkelen en verschillende werkvormen in de lessen te proberen. Vanuit de opleiding verwachten wij dat hij/zij activerende didactiek hanteert en samenwerkend leren bevordert. Het is belangrijk dat de student diverse werkvormen, waaronder ook demo’s en practica toepast. Ook vragen wij de student om ICT in te zetten in de les.
  • Wilt u er rekening mee houden dat de student tijdens de stage ook veel tijd nodig heeft voor andere onderdelen van de opleiding? Probeer hem/haar dus niet te veel te bevragen voor extra activiteiten. Wij geven de student als richtlijn mee dat ze ongeveer 20 uur per week op school aanwezig zijn. Die tijd op school kunnen de studenten ook gebruiken voor het voorbereiden en evalueren van hun lessen.
  • Mocht u tijdens de stage onvoldoende vertrouwen hebben dat de student de stage tot een goed eind volbrengt, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de lerarenopleiding. Het is belangrijk dat de student niet pas aan het eind van de stage verneemt dat hij/zij de stage niet positief kan afronden.

Over de stages

Hier vindt u meer informatie over de stages. In het rooster van de student zijn hiervoor de maandagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen vrijgehouden. Op dinsdag volgen de studenten colleges aan de TU Delft. De maandag is deels beschikbaar voor de stage.

Beoordeling

Bij de beoordeling speelt uw evaluatie van het functioneren van de student een belangrijke rol. Hier vindt u meer informatie over de beoordeling van de stages.