Stage verdieping

Stage Verdieping duurt 17 weken en loopt van maandag 1 februari t/m 18 juni (inclusief 3 weken voorjaars- en meivakantie).

In Stage Verdieping doe je meer ervaring op en verdiep je je bekwaamheden. Dit zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van Stage Basis:

  1. Het zwaartepunt van deze stage ligt in de bovenbouw.
  2. Er is meer aandacht voor het eindexamen en de schoolexamens.
  3. Er is meer aandacht voor gevorderde didactiek, zoals ontwerpgericht onderwijs, differentiatie en samenwerkend leren.

Stage verdieping bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina‚Äôs op deze website.

DeadlineWat
(einde week 2) maandag 15 februariPlanning lessen en lessenseries stage verdieping (werkplan maken)
(einde week 5) maandag 15 maartEerste PDCA-cyclus
(einde week 7) maandag 29 maartTussenbeoordeling bekwaamheden
(einde week 10) maandag 19 aprilTweede PDCA-cyclus
(einde week 15) maandag 7 juniDerde PDCA-cyclus
(einde week 17) maandag 21 juniLessen en lessenseries gegeven
(einde week 17) maandag 21 juniEindbeoordeling bekwaamheden
(einde week 17) maandag 21 juni Eindreflectie + alles inleveren

Herkansing stage verdieping: eind augustus, precieze datum volgt nog.

Het is zo leuk om studenten in de praktijk bezig te zien, in plaats van zittend in de collegebanken. De transformatie van student naar docent is elke keer weer mooi om mee te maken. Ineke Henze-Rietveld, instituutbegeleider vanuit de TU Delft