Stage basis: kwartaal 2

Stage Basis: Q2 duurt 9 weken en loopt van maandag 2 november t/m vrijdag 15 januari (inclusief 2 weken kerstvakantie). Stage basis: Q2 bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina’s op deze website.

Deadline Wat
(zie Stage Basis: Q1) Planning lessen en lessenseries stage basis (werkplan maken)
(einde week 4) maandag 30 november Tussenbeoordeling bekwaamheden
(einde week 4) maandag 30 november Eerste PDCA-cyclus
(einde week 7) maandag 21 december Tweede PDCA-cyclus
(einde week 9) maandag 18 januari Lessen en lessenseries gegeven
(einde week 9) maandag 18 januari Eindbeoordeling bekwaamheden
(einde week 9) maandag 18 januari Eindreflectie + alles inleveren

Herkansing stage basis: Q2 is maandag 29 maart 2021.


‘Eén van de leerlingen zei: “Meneer, u bent te laat! De volgende keer vrees ik toch echt dat we een gesprekje met uw ouders moeten hebben.”‘ – Joost Wendling, oud-student minor Lerarenopleiding TU Delft.