Stage basis: kwartaal 1

De stage basis: Q1 duurt 8 weken en loopt van maandag 31 augustus t/m vrijdag 30 oktober (inclusief 1 week herstvakantie). De stage basis: Q1 bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina’s op deze website.

Deadline Wat
(einde week 2) maandag 14 september Inleidende opdracht
(einde week 2) maandag 14 september Bespreek de planning met je vakcoach (werkplan Q1 maken)
(einde week 4) maandag 28 september PDCA-cyclus op basis van observaties (eerste vier weken)
(einde week 6) maandag 12 oktober Beoordeling bekwaamheden stage basis: Q1
(einde week 6) maandag 12 oktober Planning lessen en lessenseries stage basis: Q2 (werkplan maken)
(einde week 8) maandag 2 november PDCA-cyclus op basis van eigen lessen (laatste vier weken)
(einde week 8) maandag 2 november Lessen geassisteerd en uitgevoerd

Herkansing stage basis: Q1 is maandag 18 januari 2021.


‘Het leuke aan stagiairs is dat ze je scherp houden op de vraag waarom doe je wat je doet? Waarom werkt dit wel en dat niet? Ook komen ze soms met nieuwe ideeën vanuit de opleiding. Zo leren stagiairs en stagebegeleiders vaak van elkaar.’ – Leontine van den Berg, Begeleider bij het Rijnlands Lyceum.