Planning stage basis (werkplan maken)

Tijdens de stage basis: Q1 spreek je al een planning af met je stagebegeleider over de lessen en lessenseries die je gaat geven in het vervolg van stage basis. Dit leg je vast in het werkplan stage basis, zie de template hiervoor.

Activiteiten Aantal klokuren
Lessen assisteren 0
Losse lessen geven (je hebt de leiding in de les)20
Lessenseries geven (je geeft alle lessen horende bij een hoofdstuk, vaak afgesloten met een toets; een lessenserie is meestal tussen de 6 en 12 lessen, maar het kan ook een project van meerdere weken zijn, zoals bij O&O).25

Je mag er voor kiezen om meer uren te maken voor lessenseries ten koste van de losse lessen, bijvoorbeeld: 35 klokuur aan lessenseries en 10 klokuur aan lessen.

Deadline van inleveren: (einde week 6) maandag 12 oktober bij je instituutsbegeleider. Je instituutsbegeleider kan onder andere met je bespreken of de verdeling tussen onder- en bovenbouwlessen evenwichtig is.