Tweede PDCA-cyclus (Stage Basis: Q2)

De opdracht is gelijk als de opdracht bij de stage basis: Q1. Maar omdat het college Inleiding STEM-didactiek is afgelopen, hoort de PDCA-cyclus met een didactisch leerdoel in Q2 nu ook bij je stage.

Opmerking december 2020: Echter, vanwege veel voorkomende praktische bezwaren hoeven er in december 2020 niet twee cycli uitgevoerd worden, maar slechts één. De keuze voor didactisch of pedagogisch is vrij. Een cyclus beslaat 4 tot 6 lessen.

Opmerking november 2020: er stond eerst 6 tot 8 lessen.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Ditmaal is het niet alleen voldoende dat je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling. Je moet kunnen laten zien dat je in staat bent je ontwikkeling en lessen te baseren op theorie en externe bronnen. Zie het beoordelingsformulier bij de beschrijving van PDCA-cyclus.

Deadline van inleveren: (einde week 7) maandag 21 december bij je instituutsbegeleider.