Eerste PDCA-cyclus (Stage Basis: Q2)

De opdracht is gelijk als de opdracht bij stage basis: Q1. Maar omdat het college Inleiding STEM-didactiek is afgelopen, hoort de PDCA-cyclus met een didactisch leerdoel in Q2 nu ook bij je stage.

Dus in het kader van je stage voer je tijdens Q2 twee cycli uit; één op didactisch vlak en één op pedagogisch vlak. Zo’n cyclus beslaat nu 4 tot 6 lessen.

Verduidelijking geplaatst in november 2020: Bedoeld wordt: in het eerste deel van Q2 voer je twee cycli uit, elk minimaal vier keer’. Er volgt namelijk nog een inlevermoment in het tweede deel van Q2 waarin weer twee cycli gevraagd worden.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Ditmaal is het niet alleen voldoende dat je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling. Je moet kunnen laten zien dat je in staat bent je ontwikkeling en lessen te baseren op theorie en externe bronnen. Zie het beoordelingsformulier bij de beschrijving van PDCA-cyclus.

Deadline van inleveren: maandag 30 november bij je instituutbegeleider.