Lessen en lessenseries gegeven (Stage Basis)

Let op: aan het eind van het schooljaar vallen vaak veel lessen uit door proefwerken en projecten. Houd hier rekening mee in je planning.

Aan het eind van Stage Basis heb je de lessen en lessenseries gegevens zoals eerder gepland (zie het minimaal aantal lesuren bij het maken van het werkplan).

Maak een helder overzicht van welke lessen en lessenseries je hebt gegeven.

Deadline van inleveren van dit overzicht: (einde week 9) maandag 18 januari bij je instituutbegeleider. De lessenserie lever je in bij de cursus Vakdidactiek Basis.