Lessen assisteren en geven Q1

Aan het eind van de stage basis: Q1 heb je de lessen geassisteerd en gegevens zoals eerder gepland (zie het minimaal aantal lesuren bij het maken van het werkplan).

Maak een helder overzicht van welke lessen je hebt geassisteerd en gegeven.

Deadline van inleveren: (einde week 8) maandag 2 november bij je instituutbegeleider.