Intervisiebijeenkomsten

Er worden drie of vier bijeenkomsten met je instituutsbegeleider (IB) ingepland. Het voornaamste doel is te leren van elkaar over de lespraktijk en de stage door op een gestructureerde manier uit te wisselen over ervaringen op de school. Het gebruik van intervisiemethoden helpt om dat op een effectieven manier te doen. Daarnaast is het mogelijk praktische informatie uit te wisselen en vragen te stellen over de stage. De data en tijden van de intervisiebijeenkomsten staan vermeld in het algemene rooster dat de opleiding beschikbaar stelt.