Instituutsbegeleider

Op deze site kunnen studenten, vakcoaches en instituutsbegeleiders alle benodigde informatie en documenten vinden. Mocht je in de begeleiding zaken anders aanpakken dan hier vermeld, wil je dat dan duidelijk met je studenten en de betrokken vakcoaches communiceren?

Geef fouten, onduidelijkheden of andere opmerkingen ter verbetering van de site door via het formulier.