Inleidende opdracht

Aan het begin van de stage doe je een inleidende opdracht waarbij je minimaal 5 lessen observeert bij minimaal 3 verschillende docenten.  Aangezien je een les op duizend-en-één manieren kunt observeren, is het belangrijk dat je voor jezelf bepaalt waar je op gaat letten.

Het onderwerp is klassenmanagement. Volg de onderstaande stappen:

  1. Lees het boekje ‘De vijf rollen van de leraar’. In het boekje staan allerlei heel concrete mogelijke gedragingen van de docent.
  2. Kies zelf op welke rollen en welk gedrag je wilt observeren. Maak hiervoor een observatie-formulier. Maak gebruik van de beschrijving uit het boekje ‘De vijf rollen van de docent’. En vul dit gerust aan met aspecten die je mist.
  3. Observeer 5 lessen en maak gebruik van je observatie-formulier.
  4. Maak een kort verslagje (1 a 2 A4) waarin je beschrijft wat je van deze observaties hebt geleerd. Maak ook duidelijk waar je de nadruk op hebt gelegd bij het observeren. Het is belangrijk dat je laat zien dat je daarvoor aspecten uit het boek van ‘De vijf rollen van de docent’ gebruikt.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Zie het beoordelingsformulier voor details van beoordeling.

Deadline van inleveren: (einde week 2) maandag 14 september bij je instituutbegeleider.