Eindreflectie + alles inleveren (stage basis)

Als afsluiting van je stage blik je terug op je ontwikkeling. Neem je eigen PDCA-opdrachten nog eens door en beschrijf kort (ongeveer 1 of 2 A4) welke ontwikkeling je in deze stage hebt doorgemaakt. De volgende vragen geven wat richting.

  • Op wat voor manier ontwikkel jij jezelf?
  • Wat heb je geleerd over je eigen ontwikkeling?
  • Wat heeft bijgedragen aan jouw ontwikkeling?

Lever tot slot alles van deze stage als één geheel in (bijvoorbeeld in een zip-bestand):

  • alle stage-PDCA-opdrachten
  • de tussenbeoordeling en eindbeoordeling van de bekwaamheden + bijbehorende gespreksverslagen
  • het overzicht van welke lessen en lessenseries je hebt gegeven
  • de eindreflectie die hier boven staat beschreven

Deadline: maandag 18 januari