Eindbeoordeling bekwaamheden (stage verdieping)

Tegen het eind van Stage Verdieping vraag je je vakcoach om een beeld te geven van je bekwaamheden als docent op basis van het beoordelingsinstrument. Je vult het zelf ook in, en op basis hiervan voer je een gesprek met je vakcoach. Om Stage Verdieping met een voldoende te kunnen afronden moeten je bekwaamheden voldoen aan het minimale vereiste niveau.

Doorloop de volgende stappen.

 1. Geef je vakcoach het beoordelingsdocument met daarin de bekwaamheden. Vraag je vakcoach om voor ieder onderdeel een score tussen 1 en 5 te geven (de toelichting hierop staat in het document).
 2. Vul dit ook voor jezelf in.
 3. Voer een gesprek met je vakcoach over de bekwaamheden. Waar ben je goed in? Waar ben je in gegroeid? Waar is verbetering nodig of mogelijk?
 4. Maak hier een verslag (1 a 2 A4 van).
 5. Lever in:
  1. De beoordeling door je vakcoach van de 3 bekwaamheden
  2. Je eigen beoordeling op basis van de 3 bekwaamheden
  3. Het verslag

Deadline van inleveren: maandag 21 juni bij je instituutbegeleider.