Docent-in-opleiding

In deze handleiding vind je alles wat je moet weten over de drie stages uit het basisdeel van de lerarenopleiding.

Behalve dat dit een handleiding is, bevat het ook achtergrondinformatie over de visie en doelen van de lerarenopleidingde invulling van de stage in het bijzonder en de wijze van beoordeling. Dit is van belang zodat je begrijpt waarom je bepaalde dingen op een bepaalde manier moet doen. Mocht iets niet duidelijk zijn, dan kun je je vragen stellen tijdens de bijeenkomsten van de Professionele Leergemeenschap (PLG) of aan je instituutsbegeleider. Tijdens de introductiebijeenkomst hoor je wie je instituutbegeleider (IB) is.

Doe jij de stage vanuit een baan in het onderwijs? Lees dan deze aanvullende informatie over baan als stage.


‘Waar ik vooral aan terugdenk is de vele keren dat ik heb gelachen met leerlingen en collega’s.’ – Huub Lammerts, oud-student minor Lerarenopleiding TU Delft.