Beoordeling bekwaamheden Q1

Na driekwart van je stage vraag je je vakcoach om een beeld te geven van je bekwaamheden als docent op basis van het beoordelingsinstrument. Je vult het zelf ook in, en op basis hiervan voer je een gesprek met je vakcoach. Je hoeft nog niet voldoende te scoren, het telt in die zin niet mee voor de beoordeling van de stage basis: Q1. Het is bedoeld als een startpunt voor verdere ontwikkeling.

Doorloop de volgende stappen.

 1. Geef je vakcoach het beoordelingsdocument met daarin de bekwaamheden. Vraag je vakcoach om voor ieder onderdeel een score tussen 1 en 5 te geven (de toelichting hierop staat in het document).
 2. Vul dit ook voor jezelf in.
 3. Voer een gesprek met je vakcoach over de bekwaamheden. Waar liggen jouw sterke punten? Waar kun je aan werken de komende tijd?
 4. Maak hier een verslag (1 a 2 A4 van).
 5. Lever in:
  1. De beoordeling door je vakcoach van de 3 bekwaamheden
  2. Je eigen beoordeling op basis van de 3 bekwaamheden
  3. Het verslag

Deadline van inleveren: (einde week 6) maandag 12 oktober bij je instituutbegeleider.